Produkty


CIP stanice

Sanitace (čištění) potravinářských (nejen) technologií a provozů je jednou z podmínek dodržení jakosti produktu a jeho trvanlivosti. Důsledný důraz na čistotu a dokladování procesu čištění je také jednou z podmínek vstupu na náročné trhy. CIP stanice se používají téměř ve všech oblastech potravinářského průmyslu.

Teplota:

Teplota má zásadní význam pro každý typ sanitačního prostředku, od ní se odvíjí expoziční doba sanitace.
Pro sanitaci technologií jsou běžné následující teplotní rozsahy:

 Teplota Technologie
 za studena kvasné tanky, ležácké tanky
 do 40°C přetlačné tanky, plniče, specielní tanky a technologie
 50 - 70°C cisterny pro sběr mléka, příjmové tanky, tanky na mléko, smetanu, tvaroh a jogurt, plniče, procesní technologie v nápojové technice a farmaceutickém průmyslu
 70 - 90°C varné nádoby, scezovací a vystírací kádě, chladiče mladiny, ohřívače mléka, pastery, některá potrubní vedení procesní technologie v nápojové technice, chemickém a farmaceutickém průmyslu


Čas/ doba sanitace – expoziční doba:

 • čas působení sanitačního prostředku, to znamená kontaktní dobu čistícího prostředku s nečistotou při správné koncentraci a správné teplotě.
 • důležitá podmínka pro kvalitu sanitačního procesu.


Prvky CIP systému:

Předpokladem pro úspěšnou sanitaci jsou správný projekční výpočet, specifikace všech CIP-prvků, znalost průběhu výroby a objektu určeného k sanitaci. K tomu samozřejmě přibývají znalosti z oblasti chemie čištění.

Zásobní tanky

Zásobní tanky se používají v případech opakovaného nasazení čistících roztoků. Kromě běžného vybavení by měly zásobní tanky být opatřeny:

 • vystřikovací hlavicí pro samočištění
 • odkalovacím zařízením
 • měřením objemu elektrickými nebo pneumatickými přístroji

Ventily/otočné klapky

 • použití pneumaticky ovládaných ventilů nebo klapek
 • lze použít i ručních nebo mechanicky ovládaných ovládacích prvků

Čerpadla

 • do systému se používají zapalovací odstředivá čerpadla,
 • nový tip – samonasávací čerpadla pro čerpání sanitačních roztoků zpět k CIP.


Ohřívací jednotka

 • čistící roztoky se ohřívají tepelnými výměníky různých typů
 • ohřev se provádí parou, horkou vodou, v některých případech elektrickou energií


Regulace a měření množství

Používá se při proměnlivých okruzích, kde se mohou měnit objemová množství sanitačních roztoků a dále pak při dávkování přípravků, které buď nejsou měřitelné nebo jsou měřitelné i technicky nebo cenově náročnými přístroji.


Dávkovací stanice

 • snižování při manipulaci se sanitačními prostředky nebezpečí úrazu,
 • dávkovací čerpadla se používají jak pro přípravu nových náplní do zásobních tanků, tak k doplňování koncentrací nebo k přípravě roztoků pro ztracenou nebo částečně vratnou sanitaci.


Vystřikovací zařízení / vystřikovací hlavice

 • používají se různé typy vystřikovacích zařízení – pevné, rotační ad.
 • pevně instalované, nerotující nízkotlaké vystřikovací hlavice jsou dnes optimálním řešením pro nastřikování čistících roztoků při CIP-sanitaci.


Měřící a regulační přístroje

 • slouží k zajištění správného průběhu čistícího cyklu
 • nasazení automatizovaného řízení sanitačního procesu přináší významné výhody bezobslužného provozu, kdy lze sanitaci, typ programu a parametry sanitačního procesu spustit dálkově přímo ze sanitované technologie nebo nadřízeného systému.
 • významným faktorem pak je jistota dodržení parametrů sanitačního procesu, záznam, zpracování nebo archivace dat sanitace konkrétní technologie pro certifikaci výrobku nebo případné další využití.